Контакт

Лица за контакт:

Сашо Трајков
Телефон: +389 76 304 304

Горан  Трајков
Телефон: +389 75 382-222

Email адреса
velestovohouse@yahoo.com

Оставете порака:


Thank you for leaving a message.